Semua Agensi di bawah JPN hendaklah memohon kelulusan teknikal perolehan inisiatif ICT daripada JPICT JPN masing-masing sebelum dilaksanakan.

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) berperanan untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan projek ICT KPM berdasarkan Pelan Strategik ICT (ISP) KPM.

TUJUAN

Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT KPM dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan. 


  

Bil Tajuk  
1 Pekeliling Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia - (PEKELILING ICT KPM BILANGAN 1 TAHUN 2018: TADBIR URUS JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA) Muat Turun

 

Urus Setia: Sektor ICT JPN

Bil Tajuk  
1 Garis Panduan Tatacara Permohonan Kelulusan Teknikal Inisiatif Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Kementerian Pendidikan Malaysia - SURAT PEKELILING ICT KPM BILANGAN 1 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN TATACARA PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL INISIATIF TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Muat Turun

 

Bil Tajuk  
1 Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT Muat Turun
 2

Borang Permohonan Perolehan Peralatan ICT Sekolah JPICT_JPN

Muat Turun
3 Senarai Semak Permohonan Muat Turun
4 Lampiran A - Kedudukan Kewangan Sekolah Muat Turun
5 Lampiran 1-Inisiatif ICT Yang Memerlukan Kelulusan JPICT Muat Turun
6 Surat Edaran Pemakluman Pekeliling JPICT Muat Turun

 

 

Sebarang kertas kerja atau pertanyaan mengenai JPICT boleh dikemukakan kepada e-mel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URUS SETIA
JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT)
SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK
Tel: 082-473780 / Fax: 082-473745

Pin It