GeMS

(Gerakan Menjulangi Sarawak)

Pengenalan

Pengenalan

GeMS ialah nama singkatan bagi Gerakan Menjulang Pendidikan Sarawak. Gerakan ini merupakan pengurusan strategik bijaksana untuk meningkatkan prestasi sekolah khususnya dari segi kuantiti dan kualiti pencapaian murid serta melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di Sarawak.


Secara umum, Gerakan Menjulang Sarawak (GeMS) 2016-2020 telah diselaraskan dengan sebelas anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Ia menekankan empat perkara utama iaitu meningkatkan pembelajaran murid, memperkasa guru dan pemimpin, mentransformasi PPD dan sekolah; mengupaya struktur, peningkatan bilangan sekolah yang mencapai sekurang-kurangnya band 4 dalam ranking NKRA; peningkatan usaha bagi merapatkan jurang pendidikan; serta peningkatan bilangan sekolah yang menunjukkan peningkatan dalam ranking NKRA. Dalam gerakan ini seluruh warga pendidik terlibat dalam mengenal pasti fokus, isu utama, strategi dan merangka pelan tindakan bagi mencapai setiap KPI yang dikenal pasti.

 

MUAT TURUN DOKUMEN GeMS 2016 - 2020

 

Teras Strategik

Teras Strategik GeMS

GeMS digubal untuk menentukan haluan dan merealisasikan TERAS Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak seperti berikut :

  • Meningkatkan Pembelajaran Murid. (T1)
  • Memperkasa Guru dan Pemimpin Sekolah. (T2)
  • Mentransformasi JPN, PPD dan Sekolah. (T3)
  • Mengupaya Struktur Sistem. (T4)

 

 

Pin It