• WELCOME18
  • PPPM2018
  • EPSA2018
  • BIJAKICT18
  • MyGovuc

Adalah dimaklumkan bahawa mulai sekarang, semua calon Peperiksaan Perkhidmatan Awam (PPA) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi Subjek Jabatan boleh mendapatkan bahan rujukan PPA menggunapakai Cloud Storage yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi (BPPK), KPM.

Panduan Cloud Storage Peperiksaan Perkhidmatan Awam

 

Pin It