• WELCOME18
  • PPPM2018
  • EPSA2018
  • BIJAKICT18
  • EKSA2018
  • MyGovuc

PELAKSANAAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) BAGI TAHUN 2019

 

  • Maklumat murid yang layak memohon EMK perlu dikemaskini dengan tepat dan lengkap di dalam Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) pada atau sebelum 11 Mac 2019.

  • Permohonan Elaun Murid Berkeperluan Khas (EMK) bagi tahun 2019 atas talian ialah pada 12 Mac 2019 hingga 30 April 2019Laman sesawangnya ialah https://apb1.moe.gov.my/

  • Sekiranya ada pertanyaan, sila hubungi Encik Albert Yeo di Unit Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Swasta Dan Pendidikan Khas di talian 082-473614.
Pin It