• WELCOME18
  • PPPM2018
  • EPSA2018
  • BIJAKICT18
  • MyGovuc
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) KPM telah mengeluarkan surat berkenaan Penggunaan Emel MyGovUC Sebagai Emel Rasmi Bagi semua Warga KPM bertarikh 27 Ogos 2018. Semua warga KPM yang telah diberi akaun emel MyGovUC diwajibkan menggunakan emel rasmi tersebut untuk sebarang urusan rasmi. Namun begitu masih terdapat warga dan kakitangan di KPM yang masih tidak menggunakan emel tersebut. Sehubungan dengan perkara tersebut bagi mengelakkan pembaziran pembayaran akaun yang tidak aktif, semua akaun yang tidak aktif melebihi 90 hari akan dibatalkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat sebagai pentadbir emel. Akaun emel dan tidak aktif. bagi Negeri Sarawak.
Pin It