Semua Agensi di bawah JPN hendaklah memohon kelulusan teknikal perolehan inisiatif ICT daripada JPICT JPN masing-masing sebelum dilaksanakan.

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) berperanan untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan projek ICT KPM berdasarkan Pelan Strategik ICT (ISP) KPM.

TUJUAN

Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT KPM dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan. 


  

Bil Tajuk  
1 Pekeliling Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia - (PEKELILING ICT KPM BILANGAN 1 TAHUN 2016: TADBIR URUS JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA) Muat Turun

BIDANG RUJUKAN JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT) JPN

Keahlian

Pengerusi: Ketua Jabatan/Pegawai yang diturunkan kuasa

Ahli-ahli:

(i) Timbalan Pengarah;

(ii) Ketua Sektor/Ketua Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri;

(iii) Ketua Pegawai Pendidikan Daerah;

(iv) Pegawai Keselamatan ICT;

(v) Ahli-ahli jemputan yang berkaitan seperti Perunding/Pakar ICT MAMPU/pegawai dengan kepakaran khusus mengikut bidang [subject matter expert (SME)] dan pemilik projek.

Urus Setia: Sektor ICT JPN

Bil Tajuk
1 Garis Panduan Tatacara Permohonan Kelulusan Teknikal Inisiatif Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Kementerian Pendidikan Malaysia - SURAT PEKELILING ICT KPM BILANGAN 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN TATACARA PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL INISIATIF TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Muat Turun

Bil Tajuk
1 Format Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT Muat Turun
2 Senarai Semak Permohonan Muat Turun
3 Lampiran A - Kedudukan Kewangan Sekolah Muat Turun

 

 

Sebarang kertas kerja atau pertanyaan mengenai JPICT boleh dikemukakan kepada e-mel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. atau Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

URUS SETIA
JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT)
SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK
Tel: 082-473787 / Fax: 082-473745