April hingga Jun 2014

Pencapaian Keseluruhan Piagam Pelanggan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak
April hingga Jun 2014

 
 
             

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Kuantiti
Keseluruhan

Kuantiti
Mengikut
Piagam

Peratus
Mengikut
Piagam (%)

Tindakan

 

1

Kanak-kanak warganegara Malaysia
mengikut kohort umur didaftarkan dan
mendapat tempat belajar dalam tahun
persekolahan semasa.

496,622

456,016

91.61

SPS

 

2

Pengurusan hal ehwal murid diurus
mengikut prosedur dan peraturan yang
ditetapkan.

     

SPPK

 

3

Semua permohonan kemasukan murid
berkeperluan khas yang lengkap diberi
kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja.

298

298

100

SPSPK

 

4

Semua guru ditempatkan ke sekolah
tidak lewat dari 14 hari bekerja setelah
menerima bekalan senarai nama guru
dari Kementerian Pendidikan Malaysia.

1258

1258

100

SPS

 

5

Semua borang permohonan pertukaran
guru sekolah secara 'online'
(talian eG-Tukar) diproses 30 hari bekerja
dari tarikh tutup permohonan sehingga
tarikh surat penempatan pertukaran ke
sekolah (pertukaran dalam negeri).

1513

1513

100

SPS

 

6

Semua hal ehwal perjawatan dan
perkhidmatan kakitangan diurus dalam
tempoh 14 hari bekerja dari tarikh
penerimaan dokumen lengkap.

478

478

100

SK2P

 

7

Semua tuntutan kewangan yang lengkap
diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan.

2083

2078

99.76

SK2P

 

8

Mengurus Peperiksaan Awam berdasarkan
kepada kurikulum kebangsaan Kementerian
Pendidikan Malaysia.

     

SPP

 

9

Penyerahan sijil peperiksaan awam dalam
tempoh 21 hari bekerja setelah menerima
sijil dari Kementerian Pendidikan Malaysia.

     

SPP

 

10

Semua penyelenggaraan dan penambahbaikan peralatan ICT diurus dalam tempoh 30 hari bekerja dari tempoh aduan diterima bagi memastikan penggunaan kemudahan dan peralatan ICT secara optimum.

31

25

81

SICT

 

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Kuantiti
Keseluruhan

Kuantiti
Mengikut
Piagam

Peratus
Mengikut
Piagam (%)

Tindakan

 

11

Semua institusi pendidikan, pengelola, guru dan Persatuan Ibu Bapa - Guru didaftar mengikut prosedur dan peraturan dalam Akta Pendidikan 1996.

15

12

80

SPS

 

12

Perkhidmatan psikologi dan kaunseling akan diberi kepada warga kerja mengikut jadual yang telah dipersetujui.

0

0

0

SPsK

 

13

Semua aduan pelanggan diberi Akuan Terima dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

31

31

100

SPS

 

14

Semua aduan pelanggan yang berasas diambil tindakan dan diuruskan dengan cekap dan teratur dalam tempoh 15 hari bekerja.

23

18

78.3

SPS

 

15

Semua pelanggan akan diberi perkhidmatan yang mesra dan cekap.

205

205

100

SK2P

 

Julai hingga September 2014

Pencapaian Keseluruhan Piagam Pelanggan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak
Julai hingga September 2014

 
 
             

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Kuantiti
Keseluruhan

Kuantiti
Mengikut
Piagam

Peratus
Mengikut
Piagam (%)

Tindakan

 

1

Kanak-kanak warganegara Malaysia
mengikut kohort umur didaftarkan dan
mendapat tempat belajar dalam tahun
persekolahan semasa.

     

SPS

 

2

Pengurusan hal ehwal murid diurus
mengikut prosedur dan peraturan yang
ditetapkan.

     

SPPK

 

3

Semua permohonan kemasukan murid
berkeperluan khas yang lengkap diberi
kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja.

105

105

100

SPSPK

 

4

Semua guru ditempatkan ke sekolah
tidak lewat dari 14 hari bekerja setelah
menerima bekalan senarai nama guru
dari Kementerian Pendidikan Malaysia.

     

SPS

 

5

Semua borang permohonan pertukaran
guru sekolah secara 'online'
(talian eG-Tukar) diproses 30 hari bekerja
dari tarikh tutup permohonan sehingga
tarikh surat penempatan pertukaran ke
sekolah (pertukaran dalam negeri).

     

SPS

 

6

Semua hal ehwal perjawatan dan
perkhidmatan kakitangan diurus dalam
tempoh 14 hari bekerja dari tarikh
penerimaan dokumen lengkap.

2479

2479

100

SK2P

 

7

Semua tuntutan kewangan yang lengkap
diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan.

2501

2499

99.92

SK2P

 

8

Mengurus Peperiksaan Awam berdasarkan
kepada kurikulum kebangsaan Kementerian
Pendidikan Malaysia.

1986
pusat

1986
pusat

100

SPP

 

9

Penyerahan sijil peperiksaan awam dalam
tempoh 21 hari bekerja setelah menerima
sijil dari Kementerian Pendidikan Malaysia.

135,399
calon

135,399
calon

100

SPP

 

10

Semua penyelenggaraan dan penambahbaikan peralatan ICT diurus dalam tempoh 30 hari bekerja dari tempoh aduan diterima bagi memastikan penggunaan kemudahan dan peralatan ICT secara optimum.

45

45

100

SICT

 

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Kuantiti
Keseluruhan

Kuantiti
Mengikut
Piagam

Peratus
Mengikut
Piagam (%)

Tindakan

 

11

Semua institusi pendidikan, pengelola, guru dan Persatuan Ibu Bapa - Guru didaftar mengikut prosedur dan peraturan dalam Akta Pendidikan 1996.

     

SPS

 

12

Perkhidmatan psikologi dan kaunseling akan diberi kepada warga kerja mengikut jadual yang telah dipersetujui.

96

95

98.95

SPsK

 

13

Semua aduan pelanggan diberi Akuan Terima dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

     

SPS

 

14

Semua aduan pelanggan yang berasas diambil tindakan dan diuruskan dengan cekap dan teratur dalam tempoh 15 hari bekerja.

     

SPS

 

15

Semua pelanggan akan diberi perkhidmatan yang mesra dan cekap.

114

114

100

SK2P