Visi

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Tagline

SIRE-EURO

Strong Implementation, Rapid Execution - Excellence: Ultimate Reach of an Organization

Objektif

Memperluaskan kemasukan kanak-kanak ke sekolah sehingga 100% bilangan kohort umur dan menentukan setiap murid mendapat pendidikan formal dan tidak formal yang bermutu dengan sentiasa:

Meningkatkan keberkesanan kepimpinan dan pengurusan sekolah;

Meningkatkan tahap profesionalisme staf;

Memperbaiki keadaan fizikal bangunan dan kemudahan sekolah serta keceriaan alam sekeliling; dan

Mempelbagaikan program kurikulum dan kokurikulum sekolah bagi menepati kepelbagaian potensi, bakat dan minat para pelajar.

Mengadakan jaringan kerjasama antarabangsa dalam bidang seni, budaya dan warisan.

Pin It